Dr. Némethné Dr. Simay Ingrid- Dr. Szekeres Diána- Dr. Molnár Zsolt: Az Áldozatsegítő Központ feladatai

A központ a feladatait a jogszabály rendelkezéseiből levezetett szolgáltatások nyújtásával látja el.

A Központ által végzett szolgáltatások különösen:

Az ügyfeleknek és az áldozatoknak - az érdekérvényesítés elősegítése keretében – szolgáltatásokat nyújt a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglalt és nevesített a), b), c), d) pontjai vonatkozásában, különös tekintettel arra, hogy a jogszabály példálódzó felsorolást ad az érdekérvényesítés elősegítése keretében. E jogszabályhely értelmezése során az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az Áldozatsegítő Központ:

  • érzelmi-lelki segítségnyújtást (segítő beszélgetést),
  • anyagi jogi és eljárásjogi tájékoztatást,
  • hatásköri- illetékességi segítségnyújtást,
  • javaslattételt a jogi eljárások megindítására,
  • segítségnyújtást a beadványok elkészítéséhez,

-    pszichológusi támogatás felajánlását és nyújtását,

-    utánkövetést,

  • patrónusszoba fenntartását (érzelmi segítségnyújtás esetén bizalmi környezet biztosítása, biztonságos tartózkodás biztosítása biztonságos helyen történő elhelyezésig) az áldozati jogok magasabb szintű biztosítása érdekében,
  • az áldozatsegítésben érintett szervek közötti kapcsolattartást, koordinációt,
  • 24 órában működő ügyeleti rendszert a miskolci áldozatsegítő vonalon keresztül.
     

Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet 1. § (2)  bekezdésének megfelelően az „áldozatsegítésért felelős miniszter az érdekérvényesítés elősegítése keretében az Áldozatsegítő Központ útján telefonon, illetve a Központot felkereső ügyfelek részére személyesen tájékoztatást nyújt, valamint az érzelmi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségét a Központban biztosítja. A miniszter a  fentieken túl az érdekérvényesítés elősegítése érdekében az e célra fenntartott, díjmentesen hívható Áldozatsegítő Vonalon folyamatosan tájékoztatást nyújt.”

A budapesti Áldozatsegítő Központ a tevékenységét - a központ ismertté tétele érdekében - és az áldozatsegítés fogalmait közérthető, világos módon előadások keretében, illetve szakmai fórumokon ismerteti.