Szakmai nap – digitális zaklatás és resztoratív sérelemkezelés

Az Igazságügyi Minisztérium által alapított Áldozatsegítő Központ és az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága szakmai tájékoztató napot tartott pedagógusok számára 2018. február 16-án az OH és az EKE OFI közreműködésével digitális zaklatás és resztoratív sérelemkezelés témakörében.

Dr. Gellén Márton az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi módszertani irányításért felelős helyettes államtitkára köszöntőbeszédében hangsúlyozta, hogy az áldozatsegítés fontos, újszerű és bonyolult terület. Komplexitását jellemzi, hogy pedagógiai, jogi, informatikai szempontok ötvöződnek benne.

Pálfi Erika az Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárságának Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztályának vezetője szerint nagyon fontos, hogy arra neveljük a gyermekeinket, hogy felelősséget vállaljanak a tetteikért. A főosztályvezető asszony azt is hangsúlyozta, hogy mi felnőttek nem rendelkezünk elég tapasztalattal, hogy a gyerekeket fel tudjuk készíteni a digitális bántalmazással kapcsolatban. Pálfi Erika ismertette a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia legfontosabb célkitűzéseit, mint egy gyermekvédelmi szűrőszoftver létrehozását, online gyermekvédelemmel kapcsolatos információkat összegyűjtő honlap megteremtését, valamint az online zaklatások, megfélemlítések megelőzését és kezelését támogató képzési és továbbképzési programok elindítását.

Dr. Némethné Dr. Simay Ingrid a budapesti Áldozatsegítő Központ megbízott vezetője előadásában az Áldozatsegítő Speciális Modell Team munkájáról számolt be. Hangsúlyozta az áldozatvédelem és áldozatsegítés közti különbséget, amíg az előbbi passzív, addig az utóbbi aktív fogalom. Minden esetben az áldozat kérésére veszi kezdetét a segítés. Első szinten három jogász nyújt segítséget, második szinten csatlakozik egy pszichológus is. A legérzékenyebb problémák kezelésére létrehoztak az Áldozatsegítő Központban egy patrónus szobát is, ez egy  speciálisan berendezett tér, ahol a kliens biztonságban érezheti magát. Ezen a helyszínen tudnak rövid idejű pszichoterápiás segítséget nyújtani, hogy segítsék az áldozat lelki békéjének a helyreállását.

Dr. Szekeres Diána áldozatsegítő szakreferens, egyetemi adjunktus „A resztoratív igazságszolgáltatás érvényesítési lehetőségei az áldozatok jogérvényesítésében” címmel tartott előadást. A resztoratív szemléletben a sértett és az elkövető közös megoldásra törekszik, az elkövető jóvátételi cselekményt biztosít. Az elkövető és a sértett együttműködve dolgozzák ki a megoldást, ami alapvetően törekszik a status quo-ra. A normasértő személyt saját felelősségének elismerése és vállalása mentén reintegrálni lehet a társadalomba. A resztoratív igazságszolgáltatás célja minden esetben a keletkezett kár helyreállítása.

Előadtak még a téma különböző megközelítéséről Dr. Mailáth Nóra pszichológus, a Budapesti Áldozatsegítő Központ munkatársa, Dr. Gelányi Anikó ügyész és Dr. Megyery Gábor megbízott kerületi vezető ügyész (Budapesti X – XVII. kerületi Ügyészség).

Az előadások után a Pesti Magyar Színház előadást tartott, Soltész Bözse alakításában egy anya gondolataiba tekinthetett bele a közönség, aki azzal szembesült, hogy a kamaszlányát rendszeresen zaklatják telefonon. Az előadás után Egervári György drámapedagógus rövid foglalkozást tartott, és Zalán János a Pesti Magyar Színház igazgatója ismertette az Intézmény színházpedagógiai célkitűzéseit. Az színielőadáshoz a jogi esetpéldát Dr. Némethné Dr. Simay Ingrid a Budapesti Áldozatsegítő Központ megbízott vezetője és Dr. Szekeres Diána Ph.D. áldozatsegítő szakreferens, egyetemi adjunktus és Dr. Molnár Zsolt áldozatsegítő szakreferens szolgáltatta.

A résztvevők Dr. Némethné Dr. Simay Ingrid a Budapesti Áldozatsegítő Központ megbízott vezetője és Dr. Szekeres Diána áldozatsegítő szakreferens, egyetemi adjunktus által vezetett „világkávézó” formában szakértő jogászokkal, ügyészekkel, pedagógusokkal, pszichológussal értekezhettek a digitális zaklatásról és a resztoratív sérelemkezelésről.


 

(Forrás: www.ofi.hu)