Szoros együttműködés a Józsefvárosi Szakmai Együttműködési Rendszerrel

 

A Központ a JÁSZER-rel folyamatosan szoros együttműködést alakított ki.

Ennek az együttműködésnek a főbb állomásai többek között az alábbiak:

2017. szeptember 29-30. napján a Budapesti Rendőrfőkapitányság meghívására kihelyezett ülést tartott a Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer (JÁSZER). A szakmai programon képviseltette magát a BRFK Bűnmegelőzési Osztálya, a Budapest Főváros Kormányhivatal áldozatsegítő szakterületért felelős főosztálya, továbbá részt vett a képzésen a Nemzetközi Polgárőrség (IAPA) elnöke, a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője, a Józsefvárosi Polgárőrség és KÖTE elnöke, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, a VIII. kerületi Járási Hivatal kollégái, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék képviselői és a Budapest Külső Józsefvárosi Református Egyház lelkésze is.

A Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer (JÁSZER) szakmai napján az Áldozatsegítő Központ előadói (Dr. Némethné Dr. Simay Ingrid a Budapesti Áldozatsegítő Központ megbízott vezetője és Dr. Szekeres Diána Ph.D. áldozatsegítő szakreferens, egyetemi adjunktus) által tartott interaktív beszélgetés során a résztvevők megismerhették az Igazságügyi Minisztérium szervezetében működtetett Áldozatsegítő Központ érdekérvényesítés elősegítését célzó munkáját és a speciális áldozatsegítő team-módszert.

2018. június 20-22-én a Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer háromnapos szakmai tréninget szervezett Zalakaroson, amelyre meghívta a budapesti Áldozatsegítő Központ képviselőit is. A Központ részéről a tréningen megjelent Dr. Némethné Dr. Simay Ingrid mb. vezető, Dr. Szekeres Diána áldozatsegítő referens és Kugler Gyöngyi klinikai szakpszichológus.

Dr. Némethné Dr. Simay Ingrid és Dr. Szekeres Diána előadásukban először általános ismertetőt tartottak az áldozatsegítés fogalmáról, jogi hátteréről, alapelveiről és gyakorlatáról, majd bemutatták a budapesti Áldozatsegítő Központ működését. Ebben kitértek a Központ sajátosságaira, többek között a jogász, speciális és komplex team munkájára, az áldozatsegítés több szempontú megközelítésére, a segítségnyújtás módozataira, a patrónus szoba jelentőségére és a pszichológusok által nyújtott lelki-érzelmi segítségnyújtásra. Ezen túl beszéltek még a speciális védelmet igénylő áldozatokról és a különleges bánásmódhoz tartozó intézkedésekről. Az előadás második felében a hallgatóság megismerkedhetett a budapesti Áldozatsegítő Központ pszichoszociális eljárási támogatási, pszichológiai és jog-pedagógiai módszereivel és irányelveivel, valamint azok gyakorlati megvalósulásával. Ennek keretében hallhattak a Pesti Magyar Színházban középiskolás diákok és tanáraik számára megrendezett szakmai napról, az Áldozatsegítő Központban elkészített és elhelyezett Fájdalom-fáról és konkrét anonim esetekről. Az előadást követően Dr. Némethné Dr. Simay Ingrid és Dr. Szekeres Diána áldozatsegítő helyzetgyakorlatot tartott a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésével összefüggésben a bántalmazás jeleinek felismeréséhez.

 2018. május 26. napján szombaton Józsefváros önkormányzata a VIII. kerületi Rendőrkapitánysággal, valamint a VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal közösen Rendvédelmi gyermeknapot szervezett a Szenes Iván téren. Az egész napos rendezvényen a Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer (JÁSZER) is képviseltette magát. Meghívásukra a JÁSZER sátrában az Áldozatsegítő Központ részéről dr. Némethné dr. Simay Ingrid mb. vezető és dr. Szekeres Diána áldozatsegítő referens teljesített önkéntes szolgálatot, és mutatta be az Áldozatsegítő Központ tevékenységét.

 

 

 

2018. szeptember 20-21-én  BRFK Adyligeti Kiképző Központjában a JÁSZER meghívására Dr. Némethné Dr. Simay Ingrid és Dr. Szekeres Diána valamint Dr. Molnár Zsolt jogeset bemutatást és premier dokumentumfilm bemutatót tartott (Dr. Némethné Dr. Simay Ingrid és Dr. Szekeres Diána: „Ne ébreszd fel az alvó oroszlánt” Szövegkönyv, interjú: Némethné Dr. Simay Ingrid és Dr. Szekeres Diána; Rendező, vágó: Dr. Molnár Zsolt). A továbbiakban pedig workshopra került sor az áldozatsegítő tevékenységről, amely a budapesti központban folyik.