Wesselényi utcai Áldozatsegítő Központ épülete

Wesselényi utcai Áldozatsegítő Központ

Az Igazságügyi Minisztérium 2017. június 21-én nyitotta meg az Áldozatsegítő Központot, amelynek létrehozásával célja a bűncselekmények, valamint szabálysértések következtében megváltozott élethelyzetbe került – közvetlen vagy közvetett – áldozatok egyénre szabott komplex támogatása. A vonatkozó jogszabályok alapján a Központ feladata elsősorban az érdekérvényesítés elősegítése.

A következő szolgáltatások térítésmentesen igénybe vehetők a krízis okozta megváltozott élethelyzet helyreállítsa és az érdekérvényesítés elősegítése érdekében:

 • érzelmi-lelki segítségnyújtás,
 • tájékoztatás,
 • pszichológusi segítségnyújtás, trauma-feldolgozás,
 • jogi tájékoztatás,
 • Áldozatsegítő Szolgálathoz irányítás,
 • koordinálás, érintett szervek közti kapcsolattartás.

Ezen tevékenységek megvalósítására az Áldozatsegítő Központ az alábbiak szerint áll rendelkezésre:

 • előzetesen (telefonon, e-mailen) egyeztetett időpontban fogadja a felnőtteket, fiatalokat és gyermekeket
 • az ügy által megkívánt számú alkalommal;
 • az információs pultnál a munkatársak elsődlegesen szóbeli 
 • tájékoztatást nyújtanak a hozzájuk fordulóknak, valamint információs anyagokat bocsátanak rendelkezésükre.
 • Az Áldozatsegítő Központ a fentieken túl olyan módszertani és szakmai műhely is, ahol az ott dolgozó jogász, pszichológus, mentálhigiénés szakember áldozatsegítő munkatársak
 • gyakorlati útmutatókat, eljárásrendeket (protokollokat), módszertani iránymutatásokat dolgoznak ki,
 • közreműködnek a civilek, egyházi szervezetek, rendőrök, bírák, ügyészek és egyéb közszolgáltatást végző szakemberek képzésében, nekik szóló tematikus programok szervezésében,
 • az áldozatsegítés témaköréhez köthető csoportfoglalkozásokat szerveznek, pl. veszteség- és gyászfeldolgozás, krízishelyzet megoldását támogató személyiségfejlesztő foglalkozás,
 • figyelemmel kísérik a legfrissebb hazai és nemzetközi információkat, tudományos eseményeket, melyeket megosztanak az áldozatsegítésben érintett szervekkel, szakmai műhely- és kerekasztal beszélgetéseket szerveznek,
 • koordinálják az áldozatsegítésben érintett szervek közötti kapcsolattartást.

A Központ a következő jogszabályok alapján végzi munkáját:

2005. évi CXXXV. törvény
a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól

362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről

29/2017. (XII. 27.) IM rendelet
az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról

32/2015. (XI. 2.) IM rendelet
az áldozatsegítő szolgálat által készített, az áldozatok jogairól szóló tájékoztató részletes tartalmi követelményeiről

 

Nyitva tartás:

Hétfő: 800-1700
Kedd: 800-1700
Szerda: 800-1700
Csütörtök: 800-1700
Péntek: 800-1400